top of page

Eke malagihe hariyE - Lyrics

Eke malagihe hariyE

raagam: bilahari


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Gopaladasa. Language:

pallavi

Eke malagihe hariyE. rAgA: bilahari. jhampe tALA. Gopaladasa. Eke malagihe hariye Esu AyAsa jOke mADuva birudu sAkAyitEno

caraNam 1 tamanoDane hOrADi tapisi mai bevarito amrutamathanadi giriyu ati bhAravAito ramaNiyanu taruvAga raNaranga bahaLAito amararipuvanu sILe AyAsavaayto caraNam 2 akAsha bhEdisalu A kAlu uLukito kAkunruparanu sILi kara sOtito bhUdEviyanarasi baLalikeyu bahaLAito lOkabhArava iLuhi sAkusAkAito| ? caraNam 3 capaleyara mOhisalu upaTavu bahaLAito apavitravanaDagisalu adhika shramavAito krupemADi nODaiyya kaNNuteredu ennakaDe kapaTanATaka shrI gOpAlaviThala

9 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page