top of page

dhiDhamili sadguNa - Lyrics

dhiDhamili sadguNa

raagam: kAmavardhani


Aa:S R1 G3 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G3 R1 S

taaLam: k/cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

dhiDhamili sadguNa. rAgA: kAmavardhani. k/cApu tALA. Arunagirinathar.

1: dhiDamili sArguNamili naTriramili arputamAna sheyalili meittavamili nar-japamili sorgamum IdE caraNam 2 iDamili kai koDaiyili shork-kiyalbili nATramizh pAda iru pada muTriruvinai aTriyal gAtiyaip-peravENum caraNam 3 kedu mAtiyuTriDum asura kiLai maDiyap-porum vElA kiraNa kuraip-pirai arugak-kidazh malar kokkiragODE caraNam 4 paDAr shaDaiyil punai naTana paramar tamak-koru bAlA pala vAyalirTraraLa niraip-pazhani malai perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page