top of page

dEvi jagajjanani hari - Lyrics

dEvi jagajjanani hari

raagam: sAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

dEvI jagajjanani hari sOdari shrI cakra sthitE namOstutE

anupallavi

kavi lOka sUtra guru svarUpiNi karuNA kaTAkSi mAmayi kAmAkSi

caraNam EkAmrEshvara nAyikE shivE mAtrukA maNDalEshvari AgAmya sancita prArabdha dhvamsini jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSi mAmava

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Komentar


bottom of page