top of page

datta datta anukondAm - Lyrics

datta datta anukondAm

raagam: kIravANi


Aa:S R2 G2 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dattA dattA anukondAm AnandantO yegirEddAm

caraNam 1 venukaTi Usulu visirEddAm mundaTi Uhalu mAnEddAm tappU voppU tagalEddAm puNyam pApam muncEddAm caraNam 2 Akali dappulu maricEddAm Ashalu annI viDicEddAm tana para bhEdam tagadandAm mullOkAlE illandAm caraNam 3 vINA vENuvu vAyiddAm sannAi nokkulu nokkEddAm Dappulu Damarulu mrOgiddAm tadhigiNa takadhOm sAgiddAm caraNam 4 dattuni mundara nilabaDadAm AnandAshruvu lolikEddAm dattuni navvulu jurrEddAm navvula nATyam cEsEddAm caraNam 5 dattuni pAdam paTTEddAm samsArapu tuda muTTEddAm dattuni kaugiTa guccEddAm tanmaya bhAvam pondEddAm caraNam 6 dattuni kaNTiki kanupiddAm karuNArasamuna taDisoddAm dattuni upadEsham pondudAm tattvArthammuna nelakondAm caraNam 7 dattuni abhayam cEkondAm andari kabhayam manamiddAm dattum Devarani carciddAm saccidAnandum Dani yandAm

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page