top of page

dAraNikkati - Lyrics

dAraNikkati

raagam: candrakauns


Aa:S G2 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 G2 S

taaLam: cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

dAraNikkati. rAgA: candrakauns. cApu tALA. Arunagirinathar.

1: dAraNikati pAviyAi veghu shUdum ettiya mUdhannAi mana sAdhanaikk-aLavANiyAi urum ati mOha caraNam 2 tApa mikkuLa vINanAi poru vEl vizhicciyar Aghu mAdargaL tAm uyacceyum Edu tEDiya ninaivAghi caraNam 3 pUraNa shiva jnAna kAviyam Odudarp-puNarvAna nEyargaL pUsum eittiru nIriDA iru vinaiyEnai caraNam 4 pUsi meip-padamAna sEvaDi kANa vaittaruL jnAnam Aghiya bOdhakattinai EyumAraruL purivAyE caraNam 5 vAraNattinai EkarAvu munE vaLaittiDu pOdum Eviya mAyavarkk-iDamAgha vIriya marugOnE caraNam 6 vAzhu muppura vIra tAnadu nIr ezhap-pughaiyAghavE sheida mA madippirai vENiyar aruL pudalvOnE caraNam 7 kAraNak-kuriyAna nItiyarAnavarkku munAghavE neri kAviya shiva nUlai Odiya kadirvElA caraNam 8 kAnakak-kura mAdai mEviya jnAna shork-kumarA parApara kAshiyil pratApamAi urai perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page