top of page

Aya nAya bOya bOya - Lyrics

Aya nAya bOya bOya

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

Aya nAya bOya bOya nallanAde nI cAyala sannala pondu cAlunayyA

caraNam 1 vennelalu vE denucu visarincukone nApai kannula navvulu calli kAka rEcEvu panni purisina yandupai nuDuku callinaTlu yenna mAtO mEku sEsE vinka nElayyA caraNam 2 pAyamu vEgani yiTTe baDalivunDe nApai nI yaDamATamUTa lEla yettEvu cAyala vEyiTimIda javvAdikommurIti Ayamulu sOkincE vavunayyA caraNam 3 sarasAlu vADe nucu sAreku mokkenanucu muripemu gO rEla mOpE vayyA garima shrI venkaTEsha karuninci meccinaTTu karagi kUDiti nannu gata lElayyA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page