top of page

avani tanilE - Lyrics

avani tanilE

raagam: bauLi


Aa:S R1 G3 P D1 S Av: S N3 D1 P G3 R1 S

taaLam: anga Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

avani tanilE. rAgA: bauLi. anga tALA. Arunagirinathar.

1: avani tanilE pirandu madalai enavE tavazhndu azhagu peravE naDandu iLainyOnAi caraNam 2 Aru mazhalaiyE mighundu kudalai mozhiyE pughanru ati vidham adAi vaLArndu pAdinArAi caraNam 3 shiva kalaigaL AgamangaL mighavum arai Odum anbar tiruvaDigaLE ninaindu tudiyAmal caraNam 4 terivaiyargaL Ashai minj vehgu kavalaiyAi uzhanru tiriyum aDiyEnai unran aDi shErAi caraNam 5 mauna upadEhsa shambhum atiyarugu vENi tumbai maNimuDiyin mIdaNinda maha dEvar caraNam 6 manamagizhavE aNaindu oru puram adAgha vanda malai maghaL kumAra tunga vaDivElA caraNam 7 bhavani vAravE ughandu mAyilin mishaiyE tigazhndu paDi adiravE naDanda kazhal vIrA caraNam 8 pArama padamE serinda murugan enavE ughandu pazhani malai mEl amarnda perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page