top of page

ArugaL vAzhiyavE - Lyrics

ArugaL vAzhiyavE

raagam: dhanyAsi


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: cApu Composer: Ponniah PiLLai Language:

pallavi

ArugaL vAzhiyavE tEn maNap-pUmpunal ArugaL vAzhiyavE

anupallavi

vIruyir mAmalait-tAi tara varuvana virikaDal nAyakan vIDE pughuvana

caraNam 1 sEyavan mAmayil vEluDai nAyakan sEr malai mAvaLam yAvaiyum vAri mAyavanAr vaLar mullaiyinIL vaLam mAmarugap-poruL sItanamAkkum caraNam 2 shOlai nuzhaindu nILvAvi pughundu shUl virivana shezhumjAli vaLarttu jnAlamuLArkkIdO vAnamudAmena nAvalar vAzhttiDum pUmali pUnkoDi

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page