top of page

arivayargaL toDarum - Lyrics

arivayargaL toDarum

raagam: sAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: sAvEri. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

arivayargaL toDarum. rAgA: sAvEri. angatALA. Arunagirinathar.

1: arivayargaL toDarum inbattulagu neri migha maruNDiTTa shaDanenna manadu nondiDiTTayarAmal caraNam 2 anudinamu muvaghai minji sukha neriyai vizhaivu koNDiTTava neriyin vizhaiyum onrait-tavirvEnO caraNam 3 pariti mati niraiya ninrahdenavoLirum unadu tungap-paDiva mukhamavaigaL kaNDuTragamEvum caraNam 4 paDargaL muzhuvadum aghanruT parivinoDu tudi pughanrerp-pada yugaLam isai vaNangarkk-aruLvAyE caraNam 5 seru vilagum asurar mangak-kula girigaL naDu naDunga cilu cilena valai kulunga diDhamAna caraNam 6 sheyamudavu malar poru, kaittalam ilagu mayil koLum shaktiyai viDudal puriyumun pirkkuzhalOnE caraNam 7 karuNai pozhi krpai mundap-parivinoDu gauri konjak-kalakalena varu kaDambat-tirumArbA caraNam 8 kari mukhavar tamaiyanenruTriDum iLaiya kumara paNbirk-kanaka giri ilagu kandap-perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page