top of page

Arige ArillavayyA - Lyrics

Arige ArillavayyA


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

Arige ArillavayyA ApattukAlake vArijanAbhana nenemanavE

caraNam 1 hasidu baLalidAga hageya kaige sikkidAga deshageTTu ODuvAga vyAdiyoLiddAga asamAna bandAga ati bhItigoNDAga bisajAkSana nAmava nene manave caraNam 2 kAladavarottidAga cADimAtige mOhisi gOLu goLisuta kOpadali iruvAga mEla tAnariyade ninde hondiruvAga nIlamEgha shyAmana nene manavE caraNam 3 panthagaLanADi kaLabaNtaraDDa kaTTidAga danti madavEri bennaTTidAga cinteyEtake kAginelayAdi kEshavana niscinteyelli nenendu sukiyAgO manavE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page