top of page

arE vara sAkEta puTa bhEdana (lng) - Lyrics

arE vara sAkEta puTa bhEdana (lng)

raagam: gOtrAri

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE vara sAkEta puTa bhEdana nivAsrErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama kAkali svara itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta latAngi mEla janita gOtrAri rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page