top of page

arE pApa bhaya nivAraNa (lng) - Lyrics

arE pApa bhaya nivAraNa (lng)


Aa:S G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 P M1 G3 R1 G3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE pApa bhaya nivAraNa sankarSaNa dharAmara vinuturErE antara gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ri varjita avarOha ri varjita vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALavagauLa mEla janitasindhurAmakriya rAgamavadhAraya shrI rAma namO namo

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page