top of page

AravAramAyirundu - Lyrics

AravAramAyirundu

raagam: kEdAra


Aa:S M1 G3 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

AravAramAyirundu. rAgA: kEdAra. (tisra naDai) Adi tALA. Arunagirinathar.

1: AravAramAyirundu yama dUtar ODi vandu Azhi vElai pOn muzhangi aDarvArgaL caraNam 2 Agha mIdilE shivandu Usi tAnumE nuzhaindu Alai mIdilE karumbu enavE tAn caraNam 3 vIramAna sUri koNDu nErai nEraiyE piLandu vIsuvArgaL kUkuvenru azhu pOdu caraNam 4 vIDu vAsalAna peNDir AshaiyAna mAdar vandu mElai vIzhvar Idu kaNDu varuvAyE caraNam 5 nAri vIri sUri ambai vEda vEdamE pugazhnda nAthar pAlilE irundha maha mAyi caraNam 6 nADi ODi vAra anbar kANa vENadE pugazhndu nALu nALumE pughanra varai mAdu caraNam 7 nIrin mIdilE irunda nIli shUli vAzhvu mainda nIpa mAlaiyE puNainda kumarEshA caraNam 8 nIlanAga ODi vanda sUrai vEru vEru kaNDa nItanAnadOr kuzhandai perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page