top of page

aranginilE vandu (padam) - Lyrics

aranginilE vandu (padam)

raagam: kAnaDA


Aa:S R2 G2 M1 D N2 S Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.N.Dandayudapani Pillai Language:

pallavi

aranginilE vandu ADinAL teLLamudat-tamizhil padam pADinAL deiva

anupallavi

tiramaiyinAl nalla perumaiyait-tEDinAL dishaiyellAm pOTriDa pugazh mAlai shUDinAL

caraNam 1 karangaLil nUTri eTTu muddirai mITTi karaNangaL nUTri eTTu nilai enak-kATTi rasabhAvam onbadaiyum isaiyODu kUTTi varaiyODum muraiyODum layamODum padam nATTi caraNam 2 silappadhikArattai sirppikka vandAL shentamizh nATTinar cintaiyil ninrAL ilangiDum nATTiyak-kalaiyinait-tandAL iraiyoDu uravADum mAdhavi enrAL

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page