top of page

aNNanukku badilAi - Lyrics

aNNanukku badilAi

raagam: kannaDa


Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N3 S Av: S N3 S D2 P M1 G3 M1 G3 M1 R2 S

taaLam: k/cApu Composer: D.Pattammal Language:

pallavi

aNNanukku badilAi tambikku tan peNNai maNam sheidu vaittAn kADu veTTi shOzhan

anupallavi

maNNaiyum tan marumaghanE ANDiDa eNNam koNDa shOzhan pANDiyam mE; pOr toDuttAn

caraNam tanjam enraDainda rAjEndra pANDiyanukku anjEl enru sholli abhayam tandaruLinAi venjamaril sOrnda vIrargaLukku taNNIr pandal vaittu dAha shAnti sheidAi

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page