top of page

aiyumuru nOyum - Lyrics

aiyumuru nOyum

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

aiyumuru nOyum. rAgA: mOhana. Adi tALA. Arunagirinathar.

1: aiyumuru nOyu maiyalum avAvin aivarum upAyap-pala nUlin caraNam 2 aLLal kaDavAdu tuLLiyadil mAyum uLLamum ilvAzhvaik-karudAshaip- caraNam 3 poyyum aghalAda meiyyai vaLarAvi uyyum vaghai yOgat taNugAdE caraNam 4 pullarivu pEshi allal paDuvEnai nalla iru tALi puNarvAyE caraNam 5 meyya pozhil nIDu taiyalai munAlu sheyya bhuja mItuTru aNaivOnE caraNam 6 veLLai ibham Eru vaLLal kiLai vAzha veLLamudu mAvaip-porudOnE caraNam 7 vaiyyam uzhudALu maiya mayil vIra valla murugA muttamizh vELE caraNam 8 vaLLi paDar shAral vaLLi malai mEvu vaLLi maNavALap-perumALE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page