top of page

Adip-podu maraiyai - Lyrics

Adip-podu maraiyai

raagam: cakravAka


Aa:S R1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: DEshika Vinaayakam PiLLai Language:

pallavi

Adip-podu maraiyai anudinam Odip-pazhaguvOmE

anupallavi

jAti mata bhEdam EdumilA naDu nItiyai engum nilai nirutta vanda

caraNam 1 dEivap-perum pulavan tamizh nilam sheida tavattAl pirandEn ayyantiripara uNmai arindavan vaiyam pugazh tiru vaLLuvan pADiya caraNam 2 paLLi siruvaroDu sirumiyar paNDitar pAmararum uLLa kaLippuDan onrAgak-kUDiyE teLLat-teLinda kuralil teruvellAm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page