top of page

ADanE AkecE - Lyrics

ADanE AkecE

raagam: shamkarAbharaNa

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

ADanE AkecE vengemADimcukOvayya tOODane nI suddi vina dOsamayyA

caraNam 1 cittamu rA kokamATa cittamau vaccokamATa votti nItO nADa nE nOpa nayyA hattina Akeku nIkE alavATu gAi mAku dattarimci yimta sEya daga dayyA caraNam 2 kUDinappu DokacUpu kUDanappu DokacUpu yIDA nADA remDU nera