top of page

ADanE AkecE - Lyrics

ADanE AkecE

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

ADanE AkecE vengemADimcukOvayya tOODane nI suddi vina dOsamayyA

caraNam 1 cittamu rA kokamATa cittamau vaccokamATa votti nItO nADa nE nOpa nayyA hattina Akeku nIkE alavATu gAi mAku dattarimci yimta sEya daga dayyA caraNam 2 kUDinappu DokacUpu kUDanappu DokacUpu yIDA nADA remDU neraga mayyA yEDO Akeku nIku yE manna namaru gAni vIDUpaDa nimta sEya veratu mayyA caraNam 3 samtasimci vokanavvu samtasimca kokanavvu mamtu kekki tolle yivi mAniti mayyA cemtala gUDiti nannu shrI vemkaTEsha yAke vamta mADu gAni mAku bADi gAdayyA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page